Oplevering

Bij de oplevering van een woning komen veel technische en juridische zaken aan de orde.
Deze staan vaak omschreven in het bestek of een technische omschrijving.
Ook is vaak de STABU en UAV van toepassing, zaken die voor een leek moeilijk te lezen zijn.

Door ons in te schakelen bij de oplevering van uw woning voorkomt u technische en juridische problemen achteraf.